Cách dùng Amazon Cloudfront làm CDN

13 Tháng Ba, 2018

Amazon Cloudfront là mạng CDN phân phối nội dung tĩnh và streaming toàn cầu của Amazon. Khi bạn sử dụng CDN sẽ giúp cho khách truy cập nhanh vào dữ...

Continue reading