So sánh tốc độ mạng các nước Châu Á: Việt Nam nằm ở đâu?

Có lẽ chúng ta phải nói lời chúc mừng với người dân Hàn Quốc bởi họ sở hữu tốc độ băng thông đứng đầu thế giới; tốc độ mạng dữ liệu di động cũng vượt xa tất cả các nước Châu Á khác.

So sánh tốc độ mạng các nước Châu Á: Việt Nam nằm ở đâu?

Tốc độ mạng Internet Châu Á trong một bức hình

Có lẽ chúng ta phải nói lời chúc mừng với người dân Hàn Quốc bởi họ sở hữu tốc độ băng thông đứng đầu thế giới; tốc độ mạng dữ liệu di động cũng vượt xa tất cả các nước Châu Á khác.

Trong khi tốc độ mạng trung bình của thế giới là 6,1 Mbps đối với mạng băng thông và 11,8 Mbps đối với mạng di động, infographic dựa trên số liệu về Tình hình Internet toàn cầu Quý 2/2016 của Akamai dưới đây sẽ cho chúng ta cái nhìn toàn canh về tốc độ mạng tại các nước Châu Á hiện nay.

SHARE THIS POST

Leave your comment

0773555524