• Hotline Phone
  0898 370 098
 • Giờ mở cửa
  T2 - CN 8h - 23h
 • Server
  HCM - Viet Nam

Danh sách đối tác đăng ký tài khoản Google Adsense

Tình trạng hiện tại để sở hữu 1 tài khoản Google Adsense khá khó khăn bởi lẻ quy định đăng ký tài khoản của Google rất khắc khe
Tuy nhiên có 1 cách đăng ký toàn khoản với quy định ít khắc khe hơn chính là qua đối tác của Google
Dưới đây là danh sách đối tác của Google có thể sử dụng để đăng ký tài khoản Adsense

 • www.weebly.com
 • www.squidoo.com
 • www.trendhunter.com
 • www.hubpages.com
 • www.freerangestock.com
 • www.triond.com
 • www.shetoldme.com
 • www.xomba.com
 • www.typeaparent.com
 • www.infobarrel.com
 • www.dotnetspider.com
 • www.cootopia.com
 • www.bukisa.com
 • www.best-reviewer.com

Chúc các bạn thành công!

Lưu ý: Đây là danh sách đối tác có thể sử dụng để đang ký tài khoản Google Adsense, KHÔNG PHẢI TUT REG GA

SHARE THIS POST

Leave your comment