Cách Sử Dụng Chức Domain Pointer Trên Directadmin

Cách Sử Dụng Chức Domain Pointer Trên Directadmin

Cách Sử Dụng Chức Domain Pointer Trên Directadmin

– Chức năng Domain Pointer( Domain Alias) giúp bạn tạo ra 1 tên miền khác với domain chính. Sau khi bạn gõ tên miền đó thì trình duyệt sẽ chuyển đến domain chính vừa tạo domain pointer.

Hay có thể nói cách khác là tạo 1 domain chạy chung với domain tạo  domain pointer.

Cách Sử Dụng Chức Domain Pointer Trên Directadmin

Video hướng dẫn chi tiết:

https://youtu.be/REbDF8z0VdM

 

Leave your comment

0773555524