[EasyEngine] Chuyển website khác về máy chủ

[EasyEngine] Chuyển website khác về máy chủ

Bài này thuộc phần 4 của 7 phần trong serie Hướng dẫn EasyEngine

Việc mang dữ liệu từ website khác về máy chủ đang sử dụng EasyEngine cũng rất dễ dàng, và cũng có rất nhiều cách để làm nhưng ở bài này, mình sẽ chuyển về bằng cách mình hay làm đó là sử dụng WP-CLI đã được tích hợp vào trong EasyEngine.

Bước 1. Thêm domain

Trước tiên, bạn cần thêm domain của website cần chuyển về bằng lệnh của EasyEngine.

ee site create domain.com --wpfc --pagespeed

Sau đó vào thư mục của domain tại /var/www/domain.com/htdocs và xoá toàn bộ dữ liệu WordPress mà nó tự động cài vào. Lưu ý, không xoá file wp-config.php/var/www/domain.com nhé vì ta sẽ dùng nó sau.

Bước 2. Mang dữ liệu của website cũ về

Bằng cách nào đó, bạn hãy mang toàn bộ dữ liệu mã nguồn của website vào thư mục /var/www/domain.com/htdocs, bao gồm tập tin database (.sql) luôn nhé vì mình sẽ import bằng WP CLI.

Sau đó, hãy đổi tên tập tin wp-config.php của mã nguồn website cũ thành tên gì đó, miễn không phải là wp-config.php.

Bước 3. Import database

Bây giờ bạn hãy nhập các dữ liệu database của website cũ vào database của website đã thêm ở EasyEngine bằng lệnh wp như sau:

wp db import data.sql --allow-root

Trong đó, data.sql là tên tập tin .sql bạn đã upload lên thư mục htdocs. Đây chính là tập tin database ở website cũ mà bạn đã chuyển về.

Bước 4. Kiểm tra wp-config.php

Bây giờ, website của bạn sẽ sử dụng tập tin wp-config.php tại /var/www/domain.com/ nên bạn hãy vào đó và mở ra xem sẽ thấy thông tin database của mình.

Lưu ý là nếu bạn có sử dụng table prefix khác với wp_ mặc định thì hãy sửa lại phần $table_prefix trong file wp-config.php để tránh lỗi WordPress nó kêu bạn cài lại.

Bước 5. Cài plugin

Hãy trỏ domain về địa chỉ IP của máy chủ mới, và hãy đăng nhập vào website của bạn đã chuyển về để cài thêm các plugin. Bạn sẽ cần cài thêm plugin W3 Total CacheNGINX Helper hoặc WP Super Cache nếu bạn dùng –wpsc. Lưu ý là bạn không cần chỉnh gì ở webserver nữa vì EasyEngine đã tự làm cho bạn rồi.

Xong rồi đó, bây giờ bạn đã chuyển website về thành công rồi. Nếu thấy khó hiểu thì hãy xem video ở trên nhé.

Leave your comment

0773555524