[VestaCP – Phần 5] Tạo người dùng (User)

Bài này thuộc phần 6 của 10 phần trong serie Hướng dẫn VestaCP

Trong VestaCP, mỗi user (người dùng) là một tài khoản riêng, có thông tin đăng nhập FTP riêng và tự thêm domain rồi quản lý dữ liệu của mình riêng. Nói dễ hiểu là mỗi user là một tài khoản hosting trên server của mình.

Ở phần trước chúng ta đã tạo gói host (package), trong gói chúng ta sẽ chỉ định những thông số kỹ thuật và bây giờ chúng

ta sẽ chỉ định những thông số kỹ thuật và bây giờ chúng ta sẽ tạo user để sử dụng các gói đó.

Cách tạo user trong VestaCP

Để tạo user bạn truy cập vào menu USER trong trang quản trị và ấn nút màu xanh để tạo. Thông tin user bạn sẽ cần nhập bao gồm:

Nhập thông tin user cần tạo

Nhập thông tin user cần tạo

Lưu ý rằng ở VestaCP bạn chỉ có 1 cấp user duy nhất, và chỉ có 1 admin duy nhất với tên đăng nhập là admin mà bạn đang dùng.

Nếu bạn muốn khóa user này, bạn hãy chọn Suspend tại trang quản lý user.

vestacp-user-02

Nếu bạn muốn đăng nhập vào trang quản trị của từng user với tư cách là user đó thì chọn Login as $tên_user.

User đăng nhập để quản lý host ở đâu?

Cũng giống như admin, các user khác sẽ đăng nhập tại đường dẫn https://IP:8083 hoặc https://domain-chính:8083.

Ngoài ra, user cũng có thể đăng nhập thông qua FTP với thông tin đăng nhập của họ mà bạn đã tạo ra.

Leave your comment

0773555524