Website sử dụng hosting Việt Nam có tốt cho SEO như ta tưởng?

Hosting Việt Nam hay Hosting US SEO tốt hơn?

Tốc độ hosting ảnh hưởng đến quá trình crawl của bot

Hôm nay vô tình nhận được câu hỏi xem xét và đánh giá về khả năng ưu tiên khi SEO website tiếng Việt giữa hosting Việt Nam và Nước ngoài (US, UK Hosting) thì cái nào tốt cho SEO hơn. Và các câu hỏi đại loại như web tiếng Việt dùng hosting nước ngoài có làm giảm chất lượng SEO hay không?

Để bày tỏ quan điểm và kinh nghiệm của mình thì mình xin mạn phép được nêu vấn đề ra trong bài này kèm theo một số luận điểm của riêng mình và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận sâu hơn nữa ở phần bình luận.

Đầu tiên muốn được Google bot crawl nội dung trên website nhanh hơn thì hosting của bạn phải có tốc độ tốt. Đây là điều đương nhiên, nhưng ở đây mình muốn hỏi tại sao Google bot ở Việt Nam lại crawl và ưu tiên các website sử dụng hosting Việt Nam hơn? Mình nghĩ là nhiều người cho rằng hosting có máy chủ cùng quốc gia thì những người trong cùng quốc gia truy cập vào sẽ nhanh hơn, từ đó các bạn cũng nghĩ Google bot cũng vậy và đưa ra kết luận website tiếng Việt sử dụng hosting Việt thì sẽ tốt cho SEO đối với trang tìm kiếm Google quốc gia.

Trước đây mình cũng nghĩ giống như bạn nhưng từ khi làm một website sử dụng hosting Việt Nam và hosting US thì mình dần nhận ra một vài điều và hy vọng là mình không bị hiểu lầm, hoặc nếu sai sót thì mong rằng các bạn sẽ góp ý để mình hoàn thiện hơn và nhất là không bị hiểu sai một vấn đề nghiêm trọng như vậy.

Theo ý kiến cá nhân của mình, thì hosting nước ngoài mà cụ thể là sử dụng máy chủ tại Mỹ hoặc Anh (châu Âu) có tốc độ kết nối hơi chậm cho những người truy cập tại Việt Nam so với các website sử dụng hosting Việt Nam do khoảng cách địa lý từ ISP kết nối với một ISP khác quá xa, thành ra tốc độ truy cập bị giảm đi. Nhưng đó là các bạn truy cập, còn Google Bot thì theo mình có khả năng 99% mang IP Mỹ (thuộc Google ISP) và nó luôn bất biến với số lượng khoảng vài trăm IP khác nhau, nghĩa là nếu bạn sử dụng hosting US (gần ISP của bot) thì nó sẽ crawl website bạn nhanh hơn. Các bạn cũng có thể thấy đó là lý do tại sao một số chức năng thống kê và theo dõi khách truy cập luôn hiển thị user-agent là Googlebot hay Google-robots bởi vì nó luôn có một điểm tương đồng nhất định dựa trên IP.

Nếu không phải như vậy thì các thủ thuật coaching trong Blackhat SEO được thực hiện như thế nào để nhận biết đâu là Google Bot? Nếu các bạn còn hoài nghi thì hãy tham khảo danh sách IP thuộc Google ISP dưới đây.

Google Bot List and user agent # Google # UA "AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)" # UA "Googlebot-Image/1.0" # UA "Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)" # UA "Googlebot/Test (+http://www.googlebot.com/bot.html)" # UA "Googlebot/Test" # UA "Mediapartners-Google/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)" # UA "Mediapartners-Google/2.1" # UA "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)" # UA "gsa-crawler (Enterprise; S4-E9LJ2B82FJJAA; [email protected])"  Google Bot IP Address 209.185.108 209.185.253 209.85.238 209.85.238.11 209.85.238.4 216.239.33.96 216.239.33.97 216.239.33.98 216.239.33.99 216.239.37.98 216.239.37.99 216.239.39.98 216.239.39.99 216.239.41.96 216.239.41.97 216.239.41.98 216.239.41.99 216.239.45.4 216.239.46 216.239.51.96 216.239.51.97 216.239.51.98 216.239.51.99 216.239.53.98 216.239.53.99 216.239.57.96 216.239.57.97 216.239.57.98 216.239.57.99 216.239.59.98 216.239.59.99 216.33.229.163 64.233.173.193 64.233.173.194 64.233.173.195 64.233.173.196 64.233.173.197 64.233.173.198 64.233.173.199 64.233.173.200 64.233.173.201 64.233.173.202 64.233.173.203 64.233.173.204 64.233.173.205 64.233.173.206 64.233.173.207 64.233.173.208 64.233.173.209 64.233.173.210 64.233.173.211 64.233.173.212 64.233.173.213 64.233.173.214 64.233.173.215 64.233.173.216 64.233.173.217 64.233.173.218 64.233.173.219 64.233.173.220 64.233.173.221 64.233.173.222 64.233.173.223 64.233.173.224 64.233.173.225 64.233.173.226 64.233.173.227 64.233.173.228 64.233.173.229 64.233.173.230 64.233.173.231 64.233.173.232 64.233.173.233 64.233.173.234 64.233.173.235 64.233.173.236 64.233.173.237 64.233.173.238 64.233.173.239 64.233.173.240 64.233.173.241 64.233.173.242 64.233.173.243 64.233.173.244 64.233.173.245 64.233.173.246 64.233.173.247 64.233.173.248 64.233.173.249 64.233.173.250 64.233.173.251 64.233.173.252 64.233.173.253 64.233.173.254 64.233.173.255 64.68.80 64.68.81 64.68.82 64.68.83 64.68.84 64.68.85 64.68.86 64.68.87 64.68.88 64.68.89 64.68.90.1 64.68.90.10 64.68.90.11 64.68.90.12 64.68.90.129 64.68.90.13 64.68.90.130 64.68.90.131 64.68.90.132 64.68.90.133 64.68.90.134 64.68.90.135 64.68.90.136 64.68.90.137 64.68.90.138 64.68.90.139 64.68.90.14 64.68.90.140 64.68.90.141 64.68.90.142 64.68.90.143 64.68.90.144 64.68.90.145 64.68.90.146 64.68.90.147 64.68.90.148 64.68.90.149 64.68.90.15 64.68.90.150 64.68.90.151 64.68.90.152 64.68.90.153 64.68.90.154 64.68.90.155 64.68.90.156 64.68.90.157 64.68.90.158 64.68.90.159 64.68.90.16 64.68.90.160 64.68.90.161 64.68.90.162 64.68.90.163 64.68.90.164 64.68.90.165 64.68.90.166 64.68.90.167 64.68.90.168 64.68.90.169 64.68.90.17 64.68.90.170 64.68.90.171 64.68.90.172 64.68.90.173 64.68.90.174 64.68.90.175 64.68.90.176 64.68.90.177 64.68.90.178 64.68.90.179 64.68.90.18 64.68.90.180 64.68.90.181 64.68.90.182 64.68.90.183 64.68.90.184 64.68.90.185 64.68.90.186 64.68.90.187 64.68.90.188 64.68.90.189 64.68.90.19 64.68.90.190 64.68.90.191 64.68.90.192 64.68.90.193 64.68.90.194 64.68.90.195 64.68.90.196 64.68.90.197 64.68.90.198 64.68.90.199 64.68.90.2 64.68.90.20 64.68.90.200 64.68.90.201 64.68.90.202 64.68.90.203 64.68.90.204 64.68.90.205 64.68.90.206 64.68.90.207 64.68.90.208 64.68.90.21 64.68.90.22 64.68.90.23 64.68.90.24 64.68.90.25 64.68.90.26 64.68.90.27 64.68.90.28 64.68.90.29 64.68.90.3 64.68.90.30 64.68.90.31 64.68.90.32 64.68.90.33 64.68.90.34 64.68.90.35 64.68.90.36 64.68.90.37 64.68.90.38 64.68.90.39 64.68.90.4 64.68.90.40 64.68.90.41 64.68.90.42 64.68.90.43 64.68.90.44 64.68.90.45 64.68.90.46 64.68.90.47 64.68.90.48 64.68.90.49 64.68.90.5 64.68.90.50 64.68.90.51 64.68.90.52 64.68.90.53 64.68.90.54 64.68.90.55 64.68.90.56 64.68.90.57 64.68.90.58 64.68.90.59 64.68.90.6 64.68.90.60 64.68.90.61 64.68.90.62 64.68.90.63 64.68.90.64 64.68.90.65 64.68.90.66 64.68.90.67 64.68.90.68 64.68.90.69 64.68.90.7 64.68.90.70 64.68.90.71 64.68.90.72 64.68.90.73 64.68.90.74 64.68.90.75 64.68.90.76 64.68.90.77 64.68.90.78 64.68.90.79 64.68.90.8 64.68.90.80 64.68.90.9 64.68.91 64.68.92 66.249.64 66.249.65 66.249.66 66.249.67 66.249.68 66.249.69 66.249.70 66.249.71 66.249.72 66.249.73 66.249.78 66.249.79 72.14.199 8.6.48

Hoặc bạn có thể tự l
àm một ví dụ thử tìm 1 số plugins cho phép thống kê tiến trình hoạt động của Google bot trên website và ở đó bạn có thể thấy các Google bot mang IP ở quốc gia nào. (áp dụng trên hosting Việt Nam nhé).

Kết luận

Qua một vài lời giải thích ngắn bên trên thì chắc bạn cũng biết mình nghĩ gì, đơn giản là theo mình hosting tại Việt Nam không có nghĩa là SEO tốt hơn cho các website tiếng Việt. Trên thực tế thì mình có 2 kinh nghiệm khi SEO với một website hosting Việt Nam và hosting US thì nhận thấy như thế này:

  • Website sử dụng hosting Việt Nam có thể cần ít nhất 5 giờ để được index.
  • Website US có thể chỉ cần 1 phút để index.

Và theo chủ kiến cá nhân của mình thì Hosting US lợi cho SEO hơn, nhưng không có lợi gì lắm với những lượt truy cập từ ISP Việt Nam.

Và mình cũng nói thêm là ở nước ngoài truy cập vào hosting Việt Nam cực kỳ chậm, mình truy cập vào trang chủ của Nhân Hòa phải mất đến 15 giây mới có thể load xong trang chủ. Nhưng truy cập vào các website sử dụng hosting US chỉ mất 2 giây hoặc cao lắm là 4 giây. Mình ở Châu Âu nhé, khoảng cách địa lý từ Châu Âu về Châu Á và Mỹ cũng xa như nhau cả.

Ở trên là một số kinh nghiệm bé nhỏ của mình qua một vài dự án SEO cơ bản, các dữ liệu có thể còn hơi mơ hồ để khẳng định chinh xác vấn đề được. Vì vậy nếu các bạn có một ý kiến khác rõ ràng hơn, mình rất vui nhận được lời góp ý đó của bạn tại phần bình luận để mình có thể học hỏi được nhiều hơn.

Leave your comment

0773555524