Tạm Ngưng Dịch Vụ Hosting SSD Miễn Phí – Cddos.Net

Tạm Ngưng Dịch Vụ Hosting SSD Miễn Phí – Cddos.Net

Thật không may cho các bạn đăng ký gói HOSTING SSD MIỄN PHí tại Cddos.Net

Tạm Ngưng Dịch Vụ Hosting SSD Miễn Phí – Cddos.Net

Quá nhiều khách hàng đã và đang lạm dụng tài nguyên server cho nên Cddos.Net Quyết định tạm ngưng gói dịch vụ này… ngoài ra các khách hàng đã đăng ký trước đó sẽ sử dụng bình thường.

( lưu ý ) nếu không tuân thủ các chính sách của chúng tôi. chúng tôi sẽ xóa hosting của bạn khỏi hệ thống không cần báo trước !

Leave your comment

0773555524