Bản build đầu tiên của Windows 10 Redstone 2 đã đến với người dùng Insider

Bản build đầu tiên của Windows 10 Redstone 2 đã đến với người dùng Insider

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 Insider Preview (trước đây gọi là Technical Preview) trên máy tính thì đây là một cập nhật mới dành cho bạn.

Microsoft vừa phát hành một bản Build mới cho người dùng Windows 10 Insider Preview, đó là phiên bản Build 14901 đi kèm với nhiều sửa lỗi và cải tiến. Đây là phiên bản Build đầu tiên của Windows 10 kể từ khi Microsoft phát hành gói cập nhật Anniversary Update Build 14393 (Redstone 1) đến người dùng Windows 10 chính thức. Windows 10 Insider Preview Build 14901 được phát hành với xác nhận là một phần của cập nhật “RS2” (RedStone 2).

 

Có gì mới trong Windows 10 Insider Preview Build 14901?

– File Explorer xuất hiện phần gợi ý các tính năng mới trong Windows 10 Anniversary.

– Tab View trong File Explorer xuất hiện thêm tùy chọn “Show sync provider notifications” trong menu Options.

Ngay bây giờ, nếu bạn đang tham gia chương trình Insider Preview thì hãy mở Windows Update và kiểm tra đi nhé.

Leave your comment

0773555524