[Học Woocommerce] Thiết lập giao nhận – Tỷ lệ sàn

[Học Woocommerce] Thiết lập giao nhận – Tỷ lệ sàn

Bài này thuộc phần 12 của 38 phần trong serie Học Woocommerce

Trong bài này mình sẽ nói qua về thiết lập tính phí giao nhận theo phương thức tỷ lệ sàn mà Woocomerce cung cấp sẵn. Như mình đã nói thì tỷ lệ sàn giao nhận sẽ cho phép chúng ta thiết lập giá giao nhận cho mỗi đơn hàng, mỗi sản phẩm hoặc mỗi loại hình giao nhận (shipping classes) nhưng mình sẽ không nói tới loại hình giao nhận ở đây mà mình sẽ trình bày ở một bài khác.

woocommerce-shipping-02

Dĩ nhiên, nếu chúng ta muốn sử dụng nó thì hãy đánh dấu vào nút Bật/Tắt nhé. Và ở phần tên phương thức bạn hãy đổi tên lại cho thân thiện xíu, ví dụ như Chuyển phát thường.

  • Khả dụng: Hãy chọn quốc gia mà bạn cho phép khách hàng sử dụng phương thức này.
  • Tình trạng thuế: Nếu bạn muốn tính thuế cho phí giao nhận thì chọn ở đây.
  • Chi phí: Nhập số giá tiền mà bạn muốn nó cộng vào hóa đơn khi chọn phương thức giao nhận này. Ví dụ: 30000.

Thiết lập chi phí nâng cao

Một cái hay của phương thức này là ngoài việc thiết lập giá cố định cho nó thì bạn có thể thiết lập công thức tính tự động cho nó. Trước hết, phần chi phí nó có hỗ trợ bạn nhập các shortcode sau:

  • [qty] – Số lượng của sản phẩm trên giỏ hàng.
  • [fee percent="XX"] – Tỷ lệ phần trăm chi phí dựa trên tổng hóa đơn. XX là số phần trăm, ví dụ  [fee percent="10"] tức là nó đại diện cho 10% của tổng giá trị đơn hàng.
  • [fee min_fee="XX"] – Tổng giá trị đơn hàng tối thiểu để giao nhận. Ví dụ [fee min_fee="20000" percent="15"] nghĩa là 15% của tổng giá trị đơn hàng  và chi phí giao nhận có giá trị ít nhất 20.000 đồng.

Một số ví dụ sử dụng:

  • 5000 * [qty] – Tự tính giá giao nhận 5000 cho mỗi sản phẩm trong giỏ hàng.
  • 10000 + ([qty] * 2000) – Giá giao nhận là 10.000 đồng cho đơn hàng và mỗi sản phẩm sẽ cộng thêm 2.000 đồng.

woocommerce-shipping-03

Và đây là ví dụ sau khi thanh toán nó sẽ tự tính.

woocommerce-shipping-04

Và đó là tất cả những gì mà bạn cần thiết lập đối với tỷ lệ sàn. Ở bài sau mình sẽ bàn về thiết lập giao nhận miễn phí nữa nhé.

Leave your comment

0773555524