• Hotline Phone
    0898 370 098
  • Giờ mở cửa
    T2 - CN 8h - 23h
  • Server
    HCM - Viet Nam

Kỹ Thuật Sử Lý

Hướng dẫn upgrade và downgrade php version trên directadmin

Hướng dẫn upgrade và downgrade php version trên directadmin I. Giới thiệu: – PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor”) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng […]

chặn ip theo quốc gia

Đây là trang web giúp bạn tạo .htaccess CODE http://incredibill.me/htaccess-block-country-ips http://www.blockcountryip.com/ http://www.ip2location.com/blockvisitorsbycountry.aspx Nếu muốn chặn IP đến từ Trung Quốc thì dán code sau CODE <Limit GET POST> order allow,deny # Country: CHINA # ISO Code: CN # Networks: 3,806 # Subnets: 330,324,480 deny from 1.0.0.0/8 deny from 1.0.1.0/24 deny from 1.0.2.0/23 deny from 1.0.8.0/21 […]