Hướng dẫn Wordpress

Hướng dẫn cấu hình SMTP của Gmail để gửi email trên WordPress

Hướng dẫn thiết lập SMTP của Gmail cho WordPress giúp dễ dàng gửi email trên WordPress không bị vào SPAM, ngay cả khi hosting không hỗ trợ email riêng Trong WordPress, mọi email đều được gửi qua hàm wp_mail() và nó sử dụng IP của host để gửi thư nên hầu hết các thư đều […]