Lấy bài từ website khác vào WordPress không cần RSS

29 Tháng Năm, 2015

Giới thiệu plugin WordPress hỗ trợ auto blog (tự lấy nội dung ở website khác về) mà không cần RSS Feed, lấy được mọi website.

Continue reading