Bản build đầu tiên của Windows 10 Redstone 2 đã đến với người dùng Insider

12 Tháng Tám, 2016

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows 10 Insider Preview (trước đây gọi là Technical Preview) trên máy tính thì đây là một cập nhật mới dành cho...

Continue reading