[Lập trình theme WordPress] Tạo Custom Page Template

9 Tháng Ba, 2015

Hướng dẫn chức năng Custom Page Template và cách ứng dụng nó để tạo template Contact và Full Width trong theme.

Continue reading