Cách Sử Dụng Chức Domain Pointer Trên Directadmin

17 Tháng Mười, 2016

Cách Sử Dụng Chức Domain Pointer Trên Directadmin – Chức năng Domain Pointer( Domain Alias) giúp bạn tạo ra 1 tên miền khác với domain chính. Sau khi bạn gõ...

Continue reading