Thử nghiệm máy ảo của Google Cloud với $800 miễn phí

28 Tháng Mười Hai, 2014

Google Cloud khuyến mãi tặng $800 miễn phí vào tài khoản để tạo máy ảo và dùng trong 3 tháng,có thể sử dụng các dịch vụ ảo hóa khác...

Continue reading