Sử dụng Google Translator Toolkit để Việt hóa WordPress

7 Tháng Ba, 2014

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Google Translator Toolkit để hỗ trợ dịch các file .po trong plugin/theme WordPress để Việt hóa dễ dàng.

Continue reading