Băng thông (Bandwidth) là gì?

6 Tháng Mười Một, 2016

Băng thông tên quốc tế là bandwidth. Thuật ngữ này dùng để chỉ lưu lượng của tín hiệu điện được truyền qua thiết bị truyền dẫn trong một giây là...

Continue reading