html | CDDOS.NET

Posts Tagged: html

SEO – Ý nghĩa các thẻ meta – phần 1

Meta tag là thẻ dùng để cung cấp các thông tin về website một cách tóm gọn đối với các trình duyệt lẫn người dùng hay bot từ các search engine. Hiện nay, có không ít người đang hiểu sai ý nghĩa của nó và ứng dụng đôi khi không hợp lý trong nhiều website. […]

Giới thiệu serie Học HTML toàn tập

Giới thiệu sơ lược về serie Học HTML toàn tập 2015 – Serie này sẽ bao gồm các bài hướng dẫn và giải thích về HTML cặn kẽ nhất vì đây là một ngôn ngữ rất quan trọng cho việc làm website, dù nó là website sử dụng ngôn ngữ lập trình nào.

0773555524