Hướng dẫn tạo và kích hoạt Swap để tăng tốc độ, giảm Lag cho VPS

2 Tháng Mười, 2016

Hiện nay đa số các VPS đều sử dụng ổ SSD, ta có thể tận dụng ở SSD này để tạo SWAP hay RAM ảo cho VPS. Với các...

Continue reading