Backup & Restore WordPress trên Linux Server – Cách làm thủ công

27 Tháng Chín, 2014

Hướng dẫn sử dụng các lệnh như zip,unzip,mysqldump và mysql để backup và phục hồi dữ liệu trên VPS bằng cách thủ công. Tuy là thủ công nhưng nó...

Continue reading