Phân biệt các loại thẻ thanh toán quốc tế

31 Tháng Tám, 2016

Visa là thẻ gì? Visa Debit hay Visa Credit khác nhau thế nào? MasterCard thì sao? Sử dụng thẻ ATM thanh toán được không?

Continue reading