How to upgrade MySQL 5.5 to 5.7

15 Tháng Hai, 2017

Question How to upgrade MySQL to version 5.6? How to upgrade MariaDB to version 10? Answer It is a purely administrative task. Contact your system administrator. NOTE: Upgrade can...

Continue reading

Tôi có mail server không?

9 Tháng Mười Một, 2016

Tất cả các Server chạy Linux, Windowns đều đã được chúng tôi hỗ trợ cài đặt Email server, có sẵn dịch vụ POP và SMTP. Tuy nhiên để có mail...

Continue reading
1
Bạn cần hỗ trợ?