Hướng dẫn tạo Direct link OneDrive

22 Tháng Tám, 2016

Kể từ ngày 31/8/2016 tới đây, Google sẽ ngừng chức năng web hosting trong Google Drive, do đó bạn không thể lấy được direct link nữa. Nhưng may mắn...

Continue reading