Chống spam với No reCAPTCHA mới của Google trong WordPress

10 Tháng Mười Hai, 2014

Google vừa ra mắt công nghệ reCAPTCHA để hỗ trợ chống spam thông minh hơn mà tiện lợi hơn,bạn có thể tích hợp nó vào website WordPress chống spam...

Continue reading