Tạo form chuyên nghiệp với Contact Form 7

18 Tháng Mười Hai, 2013

Hướng dẫn tạo form gửi thông tin với plugin Contact Form 7. Với plugin này, bạn có thể làm form liên hệ hoặc form đặt hàng nếu muốn.

Continue reading