[VestaCP – 9] Cài đặt Email Server để nhận và gửi email

1 Tháng Bảy, 2016

Hướng dẫn cài đặt chi tiết Email Server trên VestaCP theo tên miền riêng. Tuy nhiên mình vẫn khuyến khích sử dụng email bên ngoài để bảo mật hơn.

Continue reading