• Hotline Phone
    0898 370 098
  • Giờ mở cửa
    T2 - CN 8h - 23h
  • Server
    HCM - Viet Nam

Posts Tagged: Hướng dẫn cho những ai dùng firewall csf

chặn ip theo quốc gia

Đây là trang web giúp bạn tạo .htaccess CODE http://incredibill.me/htaccess-block-country-ips http://www.blockcountryip.com/ http://www.ip2location.com/blockvisitorsbycountry.aspx Nếu muốn chặn IP đến từ Trung Quốc thì dán code sau CODE <Limit GET POST> order allow,deny # Country: CHINA # ISO Code: CN # Networks: 3,806 # Subnets: 330,324,480 deny from 1.0.0.0/8 deny from 1.0.1.0/24 deny from 1.0.2.0/23 deny from 1.0.8.0/21 […]