chặn ip theo quốc gia

2 Tháng Mười, 2016

Đây là trang web giúp bạn tạo .htaccess CODE http://incredibill.me/htaccess-block-country-ips http://www.blockcountryip.com/ http://www.ip2location.com/blockvisitorsbycountry.aspx Nếu muốn chặn IP đến từ Trung Quốc thì dán code sau CODE <Limit GET POST> order...

Continue reading