[PHP cơ bản] Class và Object (Lớp và Đối tượng)

24 Tháng Bảy, 2015

Class và Object của PHP được sử dụng trong các mục đích lập trường hướng đối tượng. Bài này sẽ giúp bạn thế nào là Object trong PHP, Class...

Continue reading