Tự đăng bài lên mạng xã hội với IFTTT

16 Tháng Chín, 2014

IFTTT là một ứng dụng tạo ra các triggers và actions tự động. Từ đó bạn có thể tùy chỉnh nó tự đăng bài từ WordPress lên nhiều trang...

Continue reading