[Thực hành DOM] Kiểm tra thông tin hợp lệ

14 Tháng Ba, 2014

Thực hành sử dụng DOM trong Javascript để kiểm tra tính hợp lễ của dữ liệu nhập vào form thông qua phương thức getElementById cùng một số element cơ...

Continue reading