[Lập trình theme WordPress] Thêm CSS vào theme với wp_register_style

9 Tháng Ba, 2015

Hướng dẫn thêm file CSS vào thẻ của theme bằng cách sử dụng hàm wp_register_style, wp_enqueue_style và wp_enqueue_scripts

Continue reading