Transient API – Lưu cache cho đối tượng trong WordPress

19 Tháng Mười, 2014

Tìm hiểu kỹ thuật Transient API và hướng dẫn sử dụng Transient API để viết code tối ưu hơn trong WordPress vì nó hỗ trợ tăng tốc website lên...

Continue reading