Làm việc với Git trên WordPress thông qua WP Pusher

12 Tháng Mười, 2015

Hướng dẫn sử dụng và thiết lập plugin WP Pusher để hỗ trợ kết nối website WordPress với kho chứa git trên Bitbucket hoặc Github để hỗ trợ deploy...

Continue reading