Brackets – Code Editor nên dùng cho Web Designer

19 Tháng Bảy, 2015

Đánh giá công cụ soạn thảo code Brackets, đây là code editor hữu ích dành cho các front-end web development như Live Reload với CSS và HTML, nhiều extension,...

Continue reading