Đồng bộ database trong WordPress với WP DB Sync

20 Tháng Tư, 2015

Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu giữa hai website WordPress với nhau bằng plugin miễn phí WP DB Sync,có hỗ trợ đồng bộ hóa Media File (các file...

Continue reading