[VestaCP – 11] Cài Net2FTP để thay thế File Manager

7 Tháng Bảy, 2016

Cài Net2FTP vào VestaCP để thay thế File Manager giúp thao tác với dữ liệu trên host dễ hơn.

Continue reading