Tốc độ mạng viễn thông Việt Nam gần chậm nhất thế giới

18 Tháng Tám, 2016

Theo OpenSignal, tốc độ tổng thể của mạng viễn thông tại Việt Nam đạt 3,81Mbps, đứng thứ 82/95 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Bản đồ...

Continue reading