[Lập trình theme WordPress] Code cho Post Format

9 Tháng Ba, 2015

Hướng dẫn cách code cho các trang riêng biệt dành cho các post có sử dụng chức năng Post Format để hiển thị tốt hơn.

Continue reading