plugin miễn phí | CDDOS.NET

Posts Tagged: plugin miễn phí

Hiển thị từ khóa trên Google với SEO SearchTerms Tagging

Plugin SEO SearchTerms Tagging 2 có chức năng hiển thị từ khóa mang lượt truy cập vào website từ Google ngay bên dưới các bài viết hoặc widget. Mặc dù plugin này hiện đã ngừng phát triển nhưng mình vẫn còn lưu trữ phiên bản mới nhất trước khi nó bị xóa, và bạn có thể tự phát triển thêm nếu muốn.

0773555524