Dịch Vụ Quản Trị

Dịch Vụ Quản Trị

Cùng với sự tăng trưởng nhanh của nền CNTT Việt Nam, và xuất phát từ nhu cầu thực tế của các khách hàng của CDDOS iDC .CDDOS iDC đã nghiên cứu, xác định và chỉ rõ các mục tiêu của CDDOS iDC với từng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Hiện tại CDDOS iDC hỗ trợ và cung cấp những dịch vụ quản trị VPS, quản trị server, cấu hình cài đặt server, chuyển đổi server như sau.

1. BASIC MANAGED

Cài đặt phần mềm, cấu hình sửa lỗi dựa trên yêu cầu của khách hàng

  • Phí dịch vụ: 150.000 VNĐ/giờ, thời gian thực hiện tùy vào độ phức tạp của công việc.
2. SEMI MANAGED

Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: APACHE (hoặc các loại web server khác như NGINX, LIGHTTPD…) FTP, MYSQL, DNS, POP3, SMTP, ngôn ngữ PHP, CGI, PERL, ZEND OPTIMIZER.

Cài đặt Control Panel nếu khách hàng có license. Trong trường hợp khách hàng không có license khách hàng có thể đăng ký license thông qua CDDOS iDC và chi phí áp dụng sẽ tùy theo từng loại dịch vụ license khách hàng cần. Training các bước cơ bản cho khách hàng sử dụng Control Panel.

Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến security.

Trao lại cho khách hàng hoàn toàn quyền ROOT và không được phép truy xuất trái phép vào server của khách hàng nếu không có yêu cầu bằng văn bản hoặc qua Support System.

Khi khách hàng gặp các sự cố như: hệ thống overload, ddos attacking, hacking, service unavailable hoặc cần kiểm tra hệ thống, khách hàng gửi ROOT PASSWORD cho bộ phận kỹ thuật qua SUPPORT SYSTEM và yêu cầu hỗ trợ kiểm tra, khắc phục.

  • Phí dịch vụ: 1.500.000 VNĐ/server/tháng
3. FULL MANAGED

Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: APACHE (hoặc các loại web server khác như NGINX, LIGHTTPD…), FTP, MYSQL, DNS, POP3, SMTP, ngôn ngữ PHP, CGI, PERL, ZEND OPTIMIZER.

Cài đặt Control Panel nếu khách hàng có license. Trong trường hợp khách hàng không có license khách hàng có thể đăng ký license thông qua CDDOS iDC và chi phí áp dụng sẽ tùy theo từng loại dịch vụ license khách hàng cần. Training các bước cơ bản cho khách hàng sử dụng Control Panel ở mức độ RESELLER / END-USER (trừ ROOT).

Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến security.

Giữ lại quyền ROOT của server. Khách hàng chỉ quản trị từ RESELLER trở xuống. Bộ phận kỹ thuật khóa hệ thống không cho đăng nhập bằng ROOT và chỉ xử lý sự cố trực tiếp ngay trên Server khi nhận yêu cầu từ khách hàng.

Tư vấn miễn phí việc thiết lập các hệ thống phức tạp hoặc đặc thù.

Khách hàng được cấp một số HOTLINE (Private) để gọi hỗ trợ 24/7, không cần thông qua SUPPORT SYSTEM.

  • Phí dịch vụ: 2.200.000 VNĐ/server/tháng
4. EXTRA MANAGED

Cài đặt và cấu hình toàn bộ server hoàn tất các services: APACHE (hoặc các loại web server khác như NGINX, LIGHTTPD…), FTP, MYSQL, DNS, POP3, SMTP, ngôn ngữ PHP, CGI, PERL, ZEND OPTIMIZER.

Cài đặt Control Panel nếu khách hàng có license. Trong trường hợp khách hàng không có license khách hàng có thể đăng ký license thông qua CDDOS iDC và chi phí áp dụng sẽ tùy theo từng loại dịch vụ license khách hàng cần. Training các bước cơ bản cho khách hàng sử dụng Control Panel ở mức độ RESELLER / END-USER (trừ ROOT).

Cấu hình, chỉnh sửa các lỗi hacking hiện hành, khóa một số hàm, thư viện liên quan đến security.

Giữ lại quyền ROOT của server. Khách hàng chỉ quản trị từ RESELLER trở xuống. Bộ phận kỹ thuật khóa hệ thống không cho đăng nhập bằng ROOT và chỉ xử lý sự cố trực tiếp ngay trên Server khi nhận yêu cầu từ khách hàng.

Tư vấn miễn phí việc thiết lập các hệ thống phức tạp hoặc đặc thù.

Khách hàng được cấp hai số HOTLINE (Private) để gọi hỗ trợ 24/7, không cần thông qua SUPPORT SYSTEM.

Bộ phận kỹ thuật cử người MONITOR Server của khách hàng liên tục 16 tiếng một ngày (8:00am – 0:00am). Khi server có hiện tượng bất bình thường sẽ xử lý ngay. Nếu sự cố nghiêm trọng sẽ xử lý trực tiếp và thông báo cho khách hàng.

  • Phí dịch vụ: 3.000.000 VNĐ/server/tháng
SHARE THIS POST

Leave your comment

0773555524