Trường hợp tôi muốn hosting của tôi có nhiều tên miền thì sao?

Trường hợp tôi muốn hosting của tôi có nhiều tên miền thì sao?

Với mỗi tài khoản hosting, bạn chỉ có thể host duy nhất 1 website. Tuy nhiên, chúng tôi cho phép sử dụng nhiều tên miền cho website đó. Nghĩa là, khi gõ địa chỉ các tên miền này thì sẽ xuất hiện website giống nhau.
Nếu domain bạn đăng ký tại cddos.net iDC. Ltd bạn có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi để thực hiện việc này .

SHARE THIS POST

Leave your comment

0773555524