[Vestacp – Bài 1] Hướng dẫn cài đặt VestaCP Chi Tiết Nhất 2018 2019

[Vestacp – Bài 1] Hướng dẫn cài đặt VestaCP Chi Tiết Nhất 2018 2019

Trong bài viết Cài server hosting lên máy chủ Linux với VestaCP – Tổng quan của năm 2016 mình cũng đã từng đăng hàng loạt các bài viết chi tiết về cách sử dụng vestacp tuy nhiên sau bao năm những không ngừng cải tiếng của vestacp đã giúp người sử dụng vestacp ở việt nam ngày càng được ưa chuộng bởi lẽ vậy những cập nhật mới nhất của vestacp có lẽ những bài viết cũ của năm 2016 mình đã từng đăng từ nguồn thạch phạm có lẽ giờ đây đã có làm một số người mới không hiểu, bởi lẽ đó mình sẽ update cho anh em cách cài đặt vestacp mới nhất 2019

VIDEO Hướng Dẫn Cài Đặt Vestacp Mới Nhất 2018 2019 ( Bài 1 )

Script Install Centos :

yum -y install epel-release
yum -y install htop
yum -y install nano screen wget curl zip unzip net-tools which psmisc
yum -y install virt-what && virt-what
################################################ NGÀY GIỜ
echo "ZONE="Asia/Ho_Chi_Minh"" > /etc/sysconfig/clock
source /etc/sysconfig/clock
rm -rf /etc/localtime && cp -p /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
yum -y install ntp ntpdate which
echo '#!/bin/bash' > /etc/cron.daily/ntpdate
echo "$(which ntpdate) -s pool.ntp.org" >> /etc/cron.daily/ntpdate
chmod 775 /etc/cron.daily/ntpdate
ntpdate -s pool.ntp.org
date +"-DATE-%d-%m-%Y_TIME-%Hh%M-"
############################################ Tắt SELinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
setenforce 0 2>/dev/null
cat /etc/selinux/config
cat /etc/system-release
df -h
free -m
screen
################################# SWAP
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1024k # count=2048k cho 2GB
mkswap /swapfile
swapon /swapfile #swapoff /swapfile để xóa cái cũ đi tạo lại swap mới
chown root:root /swapfile && chmod 0600 /swapfile
echo "/swapfile none swap sw 0 0" >> /etc/fstab && cat /etc/fstab && free -m
####################### Update
yum -y update && reboot
screen

 

Sau khi cài đặt các lệnh trên vào VPS xong thì các bạn truy cập vào https://vestacp.com/install/ và kéo xuống phần Advanced Install Settings.

tao-lenh-cai-vestacp

Ở phần đó, các mục WEB, DNS, Additional Repository, FTP, Firewall, FileSystem Quota, MAIL và DB nếu không hiểu thì bạn để nguyên nhé, mấy cái này mình chỉ khuyến khích bạn nào hiểu mình đang làm gì thì hãy dùng. Đại loại là chọn các phần mềm sẽ cài đặt vào VestaCP.

Riêng mục hostname, bạn điền sub-domain của domain chính mà bạn muốn nó làm domain chính ở server vào, trong bài này mình chọn cp.kisper.top . Rồi điền email của bạn và mật khẩu của tài khoản quản trị trên VestaCP vào.

Nói thêm về Hostname Hostname bạn không thể đặt là một domain bình thường mà chỉ nên điền là subdomain. Còn domain chính là ở các bài sau mình sẽ hướng dẫn thiết lập DNS riêng dạng ns1.domain, ns2.domain và email riêng.

Sau đó ấn nút Generate Install Command, nó sẽ cho bạn 1 đoạn lên dài như ở dưới và chạy lệnh đó trên server để bắt đầu cài đặt.

tạo lệnh cài vestacp

 

Copy lệnh cài đặt

Dán vào dòng lệnh ở máy chủ để cài đặt.

Dán vào dòng lệnh ở máy chủ để cài đặt.

Nó sẽ xác nhận cài đặt, ấn phím Y và Enter.

tao-lenh-cai-vestacp-03

Giờ thì hãy đợi nó cài đặt, quá trình cài đặt có thể từ 10 đến 15 phút. Hoặc lâu hơn tùy theo mạng của máy chủ.

Khi cài đặt VestaCP thành công, nó sẽ hiển thị thông báo này:

Cài đặt VestaCP thành công

Cài đặt VestaCP thành công

Thông tin họ gửi bao gồm đường dẫn đăng nhập vào trang quản trị (hostname:8083) và mật khẩu cũng như username của admin.

Tuy nhiên, bạn nên đăng nhập bằng đường dẫn https://ip-máy-chủ:8083 bởi vì chúng ta chưa thiết DNS cho hostname, chúng ta sẽ làm sau. Nếu có thấy cảnh báo bảo mật từ SSL thì đừng lo lắng nhé, cứ bỏ qua thông báo đó và truy cập vào bình thường.

cai-dat-vestacp-ssl

Bỏ qua cảnh báo bảo mật SSL trên trình duyệt

Nói thêm về lỗi SSLLỗi SSL này là do VestaCP tự thiết lập chứng chỉ SSL tự ký (Self-signed SSL) cho cái hostname nên nó báo vậy. Ở các bài sau mình sẽ hướng dẫn đăng ký một SSL chính thức cho hostname để không còn báo lỗi.

được rồi bài này chỉ có thế thôi, mình sẽ tiếp tục các bạn ở các bước cài đặt từng bài sau nhé.

Comments (4)

  1. Trần Quảng Dũng

    Says Th8 18, 2018 at 9:08 sáng

    Hướng dẫn thêm bài upload db dung lượng rất lơn lên server đi E 😀

  2. trân van Khang

    Says Th6 06, 2019 at 2:08 sáng

    mình cài trên máy ảo centos7 mà lúc đăng nhập vô web lại không được bạn ơi

Leave your comment

0773555524