thiết kế theme | CDDOS.NET

Posts Tagged: thiết kế theme

Giới thiệu serie Lập trình theme WordPress 2015

Giới thiệu serie Lập trình theme WordPress 2015 – đây là một serie thay thế cho serie lập trình theme cũ với cải tiến về nội dung chuyên sâu về WordPress hơn, lược bỏ những kiến thức không cần thiết cho newbie và bổ sung các kiến thức quan trọng. Trong serie này, bạn có thể tự làm một Framework Theme dành cho riêng mình.

0773555524